K2-0, Lô 20, Quang Trung, Cái Cui, Thạnh Thuận, P.
LH: 
KIM TRƯỜNG - 0902 67.45.34