356 Điện Biên Phủ , Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
LH: 
0938807915