Xóm Phổ, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh
LH: 
0973930696